Numrene over billedet viser de dele der er brugt.

Udskriv  prisliste / oversigt , så er det nemt
at følge med i pris og bestykning på hvert enkelt
billede.Billedet er bestykket med     H3 + H6,1 + K2 
 
 

                                                                                                                             
Bålmanden fra Stevns 
www.baalmand.dk
Send mail.